HET BUREAU

Architectenbureau WiM is een V.O.F. van Loes Willemsen en Johan Meijer, opgericht in 1995 en gevestigd te Driebergen, Oranjelaan 28. De opbouw van het bureau garandeert voldoende know-how om elk type project, klein en groot, eenvoudig en gecompliceerd aan te kunnen.

Het bureau legt zich volledig toe op adviseren, ontwerpen, bouwkundig uitwerken en bouwbegelieding van nieuwbouw, verbouw, restauratie en interieur op het gebied van particuliere woonhuizen, scholen, kantoren en sport verenigingsgebouwen.

Voor alle overige disciplines zoals installatie, constructie en bouwfysica werken wij samen met andere adviesbureaus. Dat kunnen bureaus zijn uit onze eigen relatiekring, maar ook bureaus die de opdrachtgever aanwijst.

ARCHITECTUUR, INTERIEUR, RESTAURATIE

In onze opvatting zijn architectuur, restauratie en interieur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze filosofie is terug te vinden in onze projecten waarbij al deze aspecten, in samenspraak met de opdrachtgever, door ons zijn vormgegeven. Eveneens ontwerpen wij meubilair zoals kasten, zitmeubilair, balies, koffiecorners, studieplekken e.d.

De basis van een ontwerp wordt natuurlijk gevormd door de wensen en ideeën die de opdrachtgever aandraagt.

Van meet af aan is dan ook het overleg met de opdrachtgever de leidraad van het ontwerpproces

BOUWKUNDIG UITWERKEN EN COÖRDINEREN BOUWPROCES

Onze ruime ervaring met het realiseren van ontwerpen heeft een gespecialiseerde bouwkundige kennis in ons bureau voortgebracht die garant staat voor zeer degelijke bestektekeningen, werktekeningen en technische omschrijvingen.

Natuurlijk kunnen wij tijdens het ontwerpproces uitgangspunten toetsen aan het budget, globale afmetingen van balken en kolommen en het verloop van leidingen.

In overleg met de opdrachtgever vragen wij offertes voor de uitvoering van het bouwproject aan bij verschillende aannemers.

Indien gewenst kunnen wij tijdens de bouw erop toezien dat het werk wordt uitgevoerd volgens het gesloten contract.

HONORERING

De Rechtsverhouding tussen opdrachtgever architect, vastgelegd in de DNR2011/CR 2013, hanteren wij slechts om te verwijzen naar de administratieve bepalingen en dus niet onverkort om ons honorarium te berekenen. Onze offertes zijn namelijk doorgaans ‘op maat gesneden’, omdat de diensten die wij verrichten en de daarmee samenhangende hoeveelheid werk per project sterk verschillen. In overleg met de opdrachtgever wordt nauwkeurig vastgesteld wat wel, maar ook wat niet van ons verwacht wordt. Daarna maken wij een gedetailleerde offerte.